Натисніть Enter для пошуку

Preloader
Офіційний сайт
Міністерство культури та інформаційної політики України

Програма творчого конкурсу для вступників на І курс

Програма творчого конкурсу розроблена Приймальною комісією Київського державного хореографічного училища відповідно до Правил прийому Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року № 599 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 року № 610/30478.

                         Київське державне хореографічне училище здійснює прийом студентів на І курс для підготовки фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, напрямом підготовки 02 Культура і мистецтво, спеціальністю – 024 «Хореографія», кваліфікація «Артист балету, викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів» відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу – 30  осіб.

Творчий конкурс  проводиться з метою визначення професійних можливостей абітурієнтів засвоювати відповідні фахові навчальні програми. Підготовка вступників повинна задовольняти рівень навчальних програм з фахових дисциплін відповідних до вступу на І курс КДХУ.

Прийом  вступників на 1-й курс КДХУ відбувається  на конкурсній основі, відповідно до професійних фізичних здібностей, будови тіла та стану здоров’я, необхідних для опанування професії артиста балету.

Приймальна комісія Київського державного хореографічного училища допускає до участі у Творчому конкурсі для вступу на І курс абітурієнтів на основі базової загальної середньої освітиосіб, що пройшли базову підготовку у хореографічних училищах (5-9 класи),випускників хореографічних шкіл; випускників хореографічних відділень шкіл мистецтв та ліцеїв за наявності відповідних професійних даних,  з обов’язковим володінням хореографічними вміннями та навичками.

Юнаки та  дівчата беруть участь у конкурсному відборі окремо.

Спеціально створена медична комісія перевіряє стан здоров’я вступника, медичні  протипоказання щодо занять хореографією та визначає можливість його навчання у КДХУ, керуючись «Переліком захворювань, патологічних станів, особливостей розвитку та будови тіла, які є протипоказаннями до вступу та навчання в хореографічному училищі», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.12.1999 року № 283 та зареєстрованого Міністерством юстиції України від 15.02.2000 року № 93/4314.

Основними протипоказаннями для прийому до училища є: дефекти будови тіла (особлива увага приділяється будові  кістяка і м’язів; зросту і вазі (за індексом));

невідповідність нормам на основі обстеження лікарями -       спеціалістами: стану нервової системи, серця, легенів, вестибулярного апарату, зору та слуху (обов’язкове надання медичних форм).

З переліком захворювань, які є перешкодою для вступу до училища, абітурієнти та їх батьки можуть ознайомитися особисто в приймальній комісії училища.

           Після закінчення огляду, комісія дає висновок за результатами обстеження кожного вступника згідно з наказом МОЗ від 01.12.1999 року № 283 “Про затвердження  переліку захворювань, патологічних станів, особливостей розвитку та будови тіла, які є протипоказаннями до вступу та навчання в хореографічному училищі”.

При необхідності проводяться додаткові клінічно-лабораторні дослідження (електрокардіографія, рентгеноскопія, дослідження крові тощо).   

Вступники, які за висновком медичної комісії, не мають право на навчання в КДХУ за станом здоров’я, вважаються такими, що не допускаються до творчого конкурсу.

І ТУР.

Перший етап:  абітурієнт повинен показати: 

 • належний рівень розвитку професійних даних: виворотність, танцювальний крок, підйом, стрибок, гнучкість, зовнішній вигляд (дефекти будови тіла, які не можуть бути ліквідовані у процесі розвитку організму: надмірний розмір голови, завелика нижня щелепа, неестетична форма носа та вух, “заяча губа”, коротка ти широка шия, асиметрія ключиць, грудної клітки та лопаток,  широка та вкорочена будова тіла, непропорційність довжини ніг до пропорцій тулуба, широкий та низький таз, масивні стегна, шаблеподібна та ”о” - подібна форми ніг, сильне викривлення хребта та інші дефекти); наявність музичного слуху, ритмічності Підсумки перегляду оцінюються за 12-ти бальною шкалою.

Другий етап:

 • абітурієнт повинен показати рівень володіння хореографічною лексикою, можливість запам’ятовування та належного виконання вправ, комбінацій,  елементів уроку класичного танцю згідно переліку визначеного  «Правилами прийому»; рівень володіння м’язовою пам’яттю  та координацією рухів; розуміння художньо-образного змісту виконуваних хореографічних композицій, запропонованих викладачем-членом екзаменаційної комісії  (виконання уроку класичного танцю) (додаток 1).

Підсумки перегляду оцінюються за 12-ти бальною шкалою.

      Не допускається введення до Творчого конкурсу завдань, що виходять за межі зазначених програм.

 

 

ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ:

 

Абітурієнти, які проходять конкурсний відбір повинні бути вдягненими у класичну балетну форму. Дівчата повинні мати пуантиВиконання елементів всіх розділів уроку класичного танцю здійснюється у супроводі концертмейстера.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ УРОКУ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ

 

ЕКЗЕРСИС БІЛЯ СТАНКА

 

1.   Demi-plie по  I, II, III, V i IV позицiях.

2.   Grand plie по I, II, V та IV позицiях.

3.   Battements tendus:усі різновиди

4.   Battements tendus jetes: усі різновиди

5.   Rond de jambe par terre en dehors et en dedans

6.   Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plie.

7.   Plie-soutenus .

8.   Battements fondus  на 45° та  90°

9.   Battements soutenus на 45°та  90°.

10. Battements frappes.

11. Petits battemets sur le cou de pied.

12. Battements doubles frappes.                    .

13. Rond de jambe en l'air en dehors et en dedans на 45°та  90°.

14. Battement releve lent на 90°.

15. Battements developpes та його різновиди.

16. Grands battements jetes та його різновиди..

17. Оберти по V позицii біля станка iз змiною нiг  на пiвпальцях, починаючи та з demi plie,

18. Demi rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на всiй ступнi та на пiвпальцях.

19. Petit temps releve en dehors et en dedans на всiй ступнi із закiнченням на пiвпальцi.

20. Demi rond de jambe et grand rond de jambe на 90о  en dehors et en dedans.

21.Поворот  fouette en dehors et en dedans на 1/2 кола із пози у позу з пальцями у пiдлогу, на витягнутiй нозі.

22.Soutenu en tournant en dehors et en dedans на 1/2  та повному оберту.

23. Flic-flac en face на всій ступні, із закінченням на півпальці та en tournant по половині оберта.

24. Pas toumbe із просуванням та закінченням sur le cou de pied, носком у підлогу та на 45°.

25. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans із закінченням у demi plie.

26. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans з plie-releve et releve на півпальці

27  Flic-flac en tournant en dehors et en dedans.

28. Demi та grand rond de jambe developpe на півпальцях en face та з пози у позу.

29. Grand rond de jambe jete en dehors et en dedans.

30. Оберт fouette en dehors et en dedans на 1/4,1/2 кола з ногою, піднятою вперед або назад   на 45°та  90° на півпальцях, з plie-releve, passé через І позицію.

31. Pirouette en dehors et en dedans, починаючи з ногою в положенні sur le cou de pied.

32 .Pirouette sur le cou de pied en dehors et en dedans, починаючи з відкритої ноги вперед,вбік,назад на 45°та  90°.

33. Tour tire-bouchon en dehors et en dedans із V позиції.

34. Половина tour en dehors et en dedans з ногою, витягнутою вперед або назад на 45° і 90°.

35. Pas tombe із просуванням та закінченням sur le cou de pied, носком у підлогу та на 45° і 90°.

 

Зазначені елементи повинні виконуватися як на цілій ступні, так і на півпальцях, en face та у позах класичного танцю.

 

 

ЕКЗЕРСИС  НА  СЕРЕДИНІ  ЗАЛУ

 

 1. Виконання елементів екзерсис біля станка без опори: на цілій ступні, на півпальцях, у повороті, у позах класичного танцю.
 2. Елементи розділу temps lie - форми: пальцями у підлогу, пальцями у підлогу із нахилом тулубу, на 90° ( на цілій ступні,  з переходом на півпальці ), з pirouette en dehors et en dedans пальцями у підлогу.
 3. Вправи розділу  port de bras – 6 основних форм, ІІІ port de bras з розтяжкою, без та із переходом, УІ port de bras як підготовка до турів у великих позах.
 4. Оберти:

а) Tours tire-bouchon з  V позиції en dehors et en dedans,

б) Pirouettes en dehors et en dedans з

 II, i  IV  позицій із закінченням у V, IV позиції,

в) Tour chaines (8 - 16),

г)  Flic-flac en face із закінченням на півпальцях en face,

у пози на 45°.

д) Tour lent en dehors et en dedans  (в усіх великих позах, із пози у позу через passe на 90°),

е) Tours у великих позах:

 з ІІ позиції et dehors et en dedans a la secondе,

 з ІV позиції en dedans a la seconde, I i II arabesques, attitude effaceе вперед;

 з IV позиції en dehors III arabesque, attitude croisee (один оберт).

             ж) Tours fouettes (8).

 1. Grand fouette en face з coupe-крока, закінчуючи у пози: attitude effacee,

I i II arabesques.

 1. Battements divises en quarts (четвертні battements).

 

 

СТРИБКИ

 

1. Temps saute по I, II,ІУ, V позицiях.

2. Petit та  grand  changement de pieds.

3. Pas echappe battu у II, ІУ  позицiї.

4. Pas echappe battu на II та IV позиції із закiнченням на одну ногу, iнша нога в положеннi sur le cou   de pied

5. Pas assemble  battu з вiдкриванням ноги вбiк, вперед i назад en face та у позах.

6. Double pas assemble battu.

7. Pas glissade в усіх напрямах  та позах.

8.   Sissonne simple en face i в маленьких позах без обертів та з обертами.

9.  Pas jete battu з відкриванням ноги вбік у позах.

10.   Pas chasse в усіх напрямах en face і в позах.

11.  Pas de chat.

12.   Sissonne fermee en face і в позах.

13.   Sissonne ouverte par developpe на 45°  і 90°. en face і в позах.

14.  Pas emboіte вперед і назад sur le cou de рied на місці та на 45°із просуванням.

15.   Pas de basque вперед та назад.

    16.  Temps leve з ногою у положенні sur le cou de pied та у позах І та ІІ arabesques (сценічний sissonne).

     17.  Pas ballone вбік, вперед, назад, еn face  у позах на місці та з просуванням.

     18. Entrechat-quatre.

 19. Royale.

 20.   Entrechat-trois.

 21.    Entrechat-cinq.

 22.    Sissonne tombee en face та у позах

 23.    Pas emboite en tournant по  1/2 оберту на місці та із просуванням.

 24.    Pas brise вперед і назад

 25.    Pas ballotte носком у підлогу та на 45°.

 26.    Pas failli вперед і назад.

 27.    Sissonne fondue.

 28. Grand pas assemble вбік та вперед з прийомів: із V позиції, соupe-кроку, pas     glissade,  sissonne   tombee, developpe-tombe вперед.

     29. Grand pas jete вперед  у позах: attitude croisee, III arabesque  з  V  позиції  і      coupe-кроку;  I i II  arabesques   із V позиції,прийомів coupe-крок  та pas glissade.

30. Pas cabriole на 45° вперед та назад з прийомів : coupe-крок, pas glissade, sissonne ouverte, sissonne tombee (чоловічий клас ).

31. Tour en l air (чоловічий клас).

 

ЕКЗЕРСИС  НА  ПАЛЬЦЯХ

 

 1. Releves по I, II та V позицiях.
 2. Pas echappe у II позицiю з I та V позицiй.
 3. Pas assemble soutenu en face (з вiдкриванням ноги вбiк).
 4. Pas de bourreе suivi en face на мiсцi, із просуванням вбiк та en tournant.
 5. Pas couru вперед та назад.
 6. Pas glissade вбiк.
  1. Pas echappe у ІV позицію croisee et effacee; pas echappes у І та ІV позиції із закінченням на одну ногу, інша нога в положенні sur le cou de pied вперед або назад.
  2. Pas assemble soutenu із відкриванням ноги вперед, вбік та назад en face  та у позах
  3. Pas de bourree зі зміною ніг із закінченням у положення epaulement.
  4. Pas de bourree  без зміни ніг з рухом з боку в бік носком у підлогу та на 45°.
  5.  Pas de bourree  ballotte на croisse et effacee носком у підлогу і на 45°.
  6.  Pas de bourree suivi у маленьких і великих позах,  із просуванням вбік, вперед, назад та en tournant.
  7.  Pas couru вперед і назад en face et epaulement.
  8.  Pas glissade en tournant  по ½ оберта,   повному оберту, з просуванням  вбік.
  9.  Sissonne simple en face та en tournant по  ¼  та   1/2   оберта.
  10.  Sissone ouverte par developpe на 45° в усіх напрямах та позах.
  11.  Pas tombe із пози у позу на 45° - факультативно.
  12.  Releve на одній нозі, друга нога в положенні sur le cou de pied та на 45°

(2- 4).

 1.  Pas coupe-ballonne з відкриванням ноги вбік.
 2.  Pas ballonne вбік, вперед, назад на місці.
 3.  Pas jete у позах на 45° із закінченням у demi-plie.
 4.  Pas jete fondu по діагоналі вперед і назад.
 5.  Pirouette sur le cou de pied en dehors та en dedans з V i IV позицій.
 6.  Pas cоuru та  pas de bourree suivi у різних напрямах.
 7.  Pas Soutenu en tournant en dehors et en dedans, починаючи з пози на 45°.
 8.  Pas glissade en tournant із просуванням по прямій та по діагоналі (4 - 8).
 9.  Sissonne ouverte на 45° у позах із просуванням.
 10.  Pas tombe із пози у позу на 45°.
 11.  Grand sissonne ouverte в усіх напрямах та позах на місці.
 12.  Pas jete у великі пози.
 13.  Releves на одній нозі у позах (на місці), друга нога на 45° (2-4-8)

та  90° (2-4).

 1.  Releves en tournant на одній нозі по ¼ і 1/2  оберта, друга нога у положенні sur le cou de pied.
 2.  Pas ballonne (із просуванням в усіх напрямах і позах).
 3.  Pas de bourreе en tournant en dehors et en dedans :

     а) з переміною ніг;

     б) dessus-dessous.

 1.  Petits pas jetes en tournant по 1/2 повороту із просуванням вбік.
 2.  Sissonne ouverte на 45° en tournant en dehors et en dedans на ¼     і 1/2 повороту.
 3.  Grand sissonne ouverte в усіх напрямах та позах із просуванням .
 4.  Pas tombe із пози у позу на 90°.
 5.  Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans.
 6.  Повороти  fouette en dehors et en dedans на ¼кола із пози в позу з ногою, піднятою на 45° і 90°.
 7.  Releves на одній нозі у позах на 45° і 90° із просуванням вперед.
 8.  Soutenu en tournant en dehors et en dedans на 1/2 оберта  та на повний оберт, починаючи з пози на 90°.
 9.  Pas glissade en tournant із просуванням по діагоналі (8 - 16)
 10.  Pirouettes en dehors et en dedans з V та IV позицій ( 2 pirouettes).
 11.  Pirouettes en dehors з V позиції по одному підряд (8 - 12).
 12.  Pirouettes en dehors et en dedans з прийому pas tombe.
 13.  Pirouettes en dehors  (degage) по прямій та діагоналі ( 4 - 8).
 14.  Pirouettes en dedans з coupe-кроку по прямій та діагоналі (pirouettes-piques, 4 - 8).
 15.  Tours fouettes на 45° (4-8).
 16.  Tours chaines.
 17.  Temps saute по V позиції на місці.
 18.  Changement de pied en face.
 19.  Стрибки на пальцях: pas emboites en face на місці та з просуванням  (4-8).

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ УРОКУ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ

 

            1. Основний хід:

а) польського академічного танцю «Мазурка» pas gala, pas marche, pas de bouree;

б) угорського академічного танцю – developpe з кроками, pas de bouree;

в) іспанського академічного танцю – кроки, pas de basque, pas glissade;

г) італійського академічного танцю «Тарантелла» pas ballonne, pas emboite;

         2. Pas balance з польського академічного танцю «Мазурки», угорського академічного танцю, іспанського академічного танцю, італійського академічного танцю «Тарантелла».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Базарова Н.П. Мей В.П.Азбука  классического  танца / Базарова Н.П.Мей В.П. –

Л.М.: Искусство, 1964. – 208 с.

 2. Базарова Н.П. Классический танец / Базарова Н.П. – Л.: Искусство, 1984. – 199 с.

3. Ваганова А. Основы классического танца / Агриппина Ваганова. – СПб; М.; Краснодар: Лань, 2007. – 191 с.

4.Валукин Е.П.Мужской классический танец(учебное пособие)/Валукин Е.П. – М.:ГИТИС им.А.В.Луначарского,1987. – 103 с.

4. Всё о балете : словарь-справочник / [сост. Суриц Е.Я.]. – М. – Л.: Музыка, 1966. – 453 с.

5. Костровицкая В.С. 100 уроков классического танца: / Костровицкая В.С. – Л.: Искусство, 1981. – 262 с.

6. Костровицкая В.С. Классический танец: слитные движения, руки / СПб; М.; Краснодар: Лань: Планета музики, 2009. – 122 с.

7. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца / В. Костровицкая, А. Писарев. – Л.: Искусство, 1968. – 262 с.

8. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства: Учебное пособие.

 4-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. – 496 с.

9. Цветкова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю / Цветкова Л.Ю. – К.: Альтерпрес, 2010. – 324 с.

10. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А.Основиы характерного танца /Л.,М.: «Искусство», 1939.  – 187.

11. Зацепина К., Климов О., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец. – М.: «Искусство», 1976. – 222.

12. Володько В. Методика викладання народно-сценічного танцю /навчально-методичний посібник/ - К.: ДАКККіМ, 2007. – 304.

13. Гусев Г. Методика преподавания народного танца. Этюды. /М.: «Владос»., 2004. – 232

14. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю/ К.: «Мистецтво», 1976. – 286

15. Ткаченко Т. Народый танец/ М.: «Искусство», 1967. – 656.